Het internet als realtime stream

by iskandr

Er lijkt een nieuwe fase in type websites te zijn aangebroken met een bijbehorend nieuw type interactievorm.
Was de contentportal de ultieme uiting van de eerste generatie publicatie-websites, de afgelopen jaren is profiel en de blogvorm dominant geworden. Meningen werden belangrijker dan content, reacties kunnen geven essentieel, taggen en search de dominante interactie.
We gaan nu naar een volgende generatie sites waar het nú centraal staat: realtime streams.

Uiteraard is het een gevolg van het toenemende gebruik van sociale media, en vooral de media waarin conversatie belangrijk is. Twitter heeft een belangrijke rol gespeeld. De trend kun je natuurlijk wat verder terugvoeren. Het angstvallig bijhouden waar je bent en dat doorgeven aan je peers via een mobiele telefoon heeft er natuurlijk ook alles mee te maken…

Twitter is niet de enige realtitme tool. Andere grote (sociale) sites zijn hun kerninteractie aan het aanpassen. Plaxo pulse is al lang zo. Flickr deed dat al een half jaartje geleden; de activiteit is veel belangrijker geworden.
Facebook is het beste voorbeeld. De nieuwe homepage is een realtime stream geworden en vandaag is bekend geworden dat ze Twitter achteraan gaan door een API te koppelen. En dat is belangrijk want een groot deel van het succes van Twitter is de mogelijkheid om de stream op allerlei andere plekken gedistrubeerd aan te bieden. Exploding zoals we dat noemen.

Zelf hebben we ook een site opgeleverd die dit principe hanteert: Myler. De dienst gericht op ZZP’ers is een community en een opdrachtenmatcher. In plaats van een ‘standaard’ homepage met de verschillende functies naast elkaar, hebben we gekozen om op de persoonlijke omgeving een stream te maken van de activiteit in het netwerk gebaseerd op het profiel.

En dat is een ander belangrijk onderdeel; steeds meer zal het profiel gaan bepalen hoe de stream wordt gevormd. Bij Twitter is dat nu alleen nog de groep mensen die je volgt, maar ik verwacht met het doorbreken van Twitter naar de massa en de verveelvoudiging van het aantal tweets de roep om filtering groter gaat worden. Zodat je op zondag alle voetbaltweets kunt uitzetten als je daar geen zin in hebt. Tweetdeck doet dat al door de mogelijkheid van groepen te maken.

Het zijn niet alleen de website die gaan veranderen. Ook (of juist) op de mobiel worden realtime streams belangrijk, zoals bij Nokia N97. Het is de vraag of Apple met het nieuwe iPhone OS daar niet een klein achterstand krijgt; een optie om het openingscherm te laten vullen met alle notificaties uit al je apps…

We staan nog maar aan het begin van de definitieve vorm van de realtime streams. Gaming principes zouden wel eens belangrijk kunnen worden om goed te activeren, en semantische principes zullen in dienst staan om de streams slim te vullen met de dingen die je interessant vindt.