Twitterles voor adverteerders

Afgelopen donderdag werd op een VEA bijeenkomst gediscussieerd over de waarde van Twitter. Samengevat: de aanwezigen beoordelen Twitter als een potentiële flop.

Los van de vraag of Twitter een blijvend succes zal zijn, vind ik dit en vooral de argumentatie, een bewijs van het beperkte referentiekader van de gemiddelde reclamemaker en adverteerder. Niemand zal beweren dat Twitter een massamedium is. Het aantal gebruikers is relatief nog zeer beperkt. Maar dat betekent nog niet dat het geen waarde heeft voor commerciële communicatie.

Het is belangrijk te kijken wie Twitter gebruiken en wat de invloed is van deze gebruikers. Iedereen die het boek ‘The Tipping Point’ van Malcolm Gladwell heeft gelezen weet dat bij het bereiken van een succesvol product het belangrijk is mensen te hebben die het vuurtje opstoken. Ik geloof dat die mensen bij Twitter zitten. Als je twittert gebeurt het regelmatig dat je dingen in de krant leest of op tv ziet die eerder in je twitterstream voorbij zijn gekomen. De spontane productpromoties zijn ook talrijk. De Jawbone, Alice en natuurlijk de iPhone.

Als mediaplanner zou het verstandig zijn om bij de introductie van een nieuw product Twitter mee te nemen in het mediaplan. Ik weet zeker dat dit zal leiden tot betere verspreiding. Overigens zit daar wel een randvoorwaarde aan; het product moet goed zijn en iets nieuws toevoegen, een echt verschil maken. Twitter is bij uitstek onderdeel van de belevingsmaatschappij waarbij authenticiteit essentieel zijn voor succes.

Ik ken geen concrete voorbeelden waarbij Twitter bewust is ingezet om een product te promoten. Het zou een interessante case om te bekijken of een nieuw product ook bewust groot gemaakt kan worden via een twittercampagne.

Powered by ScribeFire.

Published by

iskandr

I work as strategy director @info.nl, one of the oldest internet agencies in the Netherlands. Based in the heart of Amsterdam, specialized in the creation and realization of online services. Inspired on our models Virtual Warmth and Exploding Website and Realtime Company. I'm educated as Industrial Design Engineer I work since 1994 in digital media as interaction designer, concept developer and strategist. Enthusiastic of the added value of interactiveness and the social power of connected media I advice our client how to transform their products and services into online platforms. My passion lies in how human behavior works and is related to the use of products and services and the interactions with others. Looking for longtime developments and creating these to robust concepts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s