De essentie van sociaal netwerken

Ik zit middenin een project om een goed concept neer te zetten voor een succescol nieuw sociaal netwerk. Dat is een behoorlijke uitdaging.

De start is nog redelijk simpel. Elk netwerk moet een helder sociaal object hebben. En dat object moet direct in het verlengde liggen van de waarde die je voor de doelgroep van de site wilt creëren. Dat is vooral goed naar de doelgroep kijken en streng zijn (pas op voor featuritis). En er komen nog een paar aspecten bij. Jyri Engestrom van Jaiku heeft ze in zijn presentatie op de afgelopen Reboot mooi samengevat in 5 aandachtspunten.

Veel interessanter is het zoeken naar het vliegwiel van het netwerken. Wat gaat er voor zorgen dat het netwerk gaat leven. Stowe Boyd gaf daar op dezelfde Reboot de essentie goed van weer: ‘It’s important for your network that the network as a whole makes progress’. Maar dat moet je voelen. Je moet als deelnemer van het netwerk in die flow komen.

Een van de sleutels is het gedrag van de sociaal netwerker goed te snappen. Sociaal Exhibitionisme is een aspect dat ik interessant vind. Zie de post op open.info.nl. Kars wees me in zijn reactie op de post op een theorie uit de gaming over The Non-Zero-Sum-Game.

Volgens mij heb ik met deze input weer veel inspiratie om verder te bouwen aan het concept!