De essentie van sociaal netwerken

Ik zit middenin een project om een goed concept neer te zetten voor een succescol nieuw sociaal netwerk. Dat is een behoorlijke uitdaging.

De start is nog redelijk simpel. Elk netwerk moet een helder sociaal object hebben. En dat object moet direct in het verlengde liggen van de waarde die je voor de doelgroep van de site wilt creëren. Dat is vooral goed naar de doelgroep kijken en streng zijn (pas op voor featuritis). En er komen nog een paar aspecten bij. Jyri Engestrom van Jaiku heeft ze in zijn presentatie op de afgelopen Reboot mooi samengevat in 5 aandachtspunten.

Veel interessanter is het zoeken naar het vliegwiel van het netwerken. Wat gaat er voor zorgen dat het netwerk gaat leven. Stowe Boyd gaf daar op dezelfde Reboot de essentie goed van weer: ‘It’s important for your network that the network as a whole makes progress’. Maar dat moet je voelen. Je moet als deelnemer van het netwerk in die flow komen.

Een van de sleutels is het gedrag van de sociaal netwerker goed te snappen. Sociaal Exhibitionisme is een aspect dat ik interessant vind. Zie de post op open.info.nl. Kars wees me in zijn reactie op de post op een theorie uit de gaming over The Non-Zero-Sum-Game.

Volgens mij heb ik met deze input weer veel inspiratie om verder te bouwen aan het concept!

Published by

iskandr

I work as strategy director @info.nl, one of the oldest internet agencies in the Netherlands. Based in the heart of Amsterdam, specialized in the creation and realization of online services. Inspired on our models Virtual Warmth and Exploding Website and Realtime Company. I'm educated as Industrial Design Engineer I work since 1994 in digital media as interaction designer, concept developer and strategist. Enthusiastic of the added value of interactiveness and the social power of connected media I advice our client how to transform their products and services into online platforms. My passion lies in how human behavior works and is related to the use of products and services and the interactions with others. Looking for longtime developments and creating these to robust concepts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s