Herdefinitie van privacy

Online privacy is vandaag in het nieuws door het manifest van de Consumentenbond. Met een tien-punten-plan wordt aandacht gevraagd voor het feit dat privacy onder druk staat. Met een aantal acties gaat de Bond zichtbare instituten als Hyves doorlichten om de zaak kracht bij te zetten. De vraag hoe privacy zich zal ontwikkelen de komende jaren?
Continue reading Herdefinitie van privacy