Herdefinitie van privacy

Online privacy is vandaag in het nieuws door het manifest van de Consumentenbond. Met een tien-punten-plan wordt aandacht gevraagd voor het feit dat privacy onder druk staat. Met een aantal acties gaat de Bond zichtbare instituten als Hyves doorlichten om de zaak kracht bij te zetten. De vraag hoe privacy zich zal ontwikkelen de komende jaren?

Het is al langer duidelijk dat de privacy-beleving aan verschuiven is. Zeker online blijken mensen erg opportunistisch in het beschermen van hun persoonsgegevens zodra er iets tegenover staat.
Daarnaast wordt steeds makkelijker privé-informatie gedeeld via sociale netwerken. Sociaal Exhibitionisme zien we al een tijd ontstaan. Op Twitter delen we de meest intieme details van ons leven, op last.fm delen we onze muzieksmaak en op Flickr is bij te houden wat we allemaal doen in onze privésfeer. Het eind van de anonimiteit.

De kans ontstaat dat hoe persoonlijker de communities gaan worden, we de communities vaker gaan afsluiten tot onze vertrouwde groep mensen. Op Reboot vorig jaar doopte ik dat nog de virtual gated communities.

Het artikel in de Volkskrant over het bureau Advance dat profielen opbouwt van mensen zonder dat je het doorhebt dat ze worden doorverkocht, zwengelt de discussie aan waar de grens ligt. Het is interessant of er een rechtelijke uitspraak over komt, maar los daarvan is dit een trend die onmiskenbaar zal doorzetten.

Het businessmodel van online dienstverlening zal namelijk voor een belangrijk onderdeel gaan bestaan uit de kennis van de gebruikers. Google is daar uiteraard groot mee geworden, en heeft met Latitude daar een nieuwe bron aan toegevoegd.
Meer en meer zullen we onze sporen achterlaten in de cloud. Sporen die profielen zullen worden.

De reactie op de werkwijze van Advance is mooie illustratie waar de grenzen gaan liggen. Het probleem van de werkwijze van Advance is namelijk tweeledig.

  • De profielen zijn gekoppeld aan een bedrijf, niet aan een persoon.
  • Het gebruik van de profielen is niet transparant. Je weet niet dat de gegevens van de ene test gekoppeld worden aan een andere.

De toekomst van privacy is niet een strenge bescherming van gegevens, maar een gebruikersgerichte opbouw en beheer van de profielen. Er zullen marktplaatsen gaan ontstaan waar ik zelf mijn profielgegevens ter beschikking kan stellen voor type dienstverlening.
Daarbij hoeven bedrijven niet bang te zijn uitgesloten te worden, want zolang het aanbod waardevol genoeg is zijn we bereid daar onze privacy daarvoor te laten betalen.

Published by

iskandr

I am a design director at Structural. I curate and organize ThingsCon Netherlands and I am chairman of the Cities of Things Foundation. Before I was innovation and strategy director at tech and innovation agency INFO, visiting researcher and lab director at the Delft University of Technology coordinating Cities of Things Delft Design Lab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s