Twitter als engine

Veel voorbeelden van diensten en tools zijn er die gebruik maken van de Twitter api om zo een goede eigen Twitter client te bouwen, of die wat extra functionaliteit toevoegen aan Twitter zoals het search van Summize (inmiddels onderdeel van Twitter) of de statistieken van Twitstat. Om er maar een paar te noemen.

Maar verder gaat het als je Twitter gebruikt als middel om een nieuwe dienst in te vullen. Zoals Tweebay, een dienst waarmee je spulletjes verkoopt, maar dan via twitter. En toevallig vandaag een nieuwe dienst verspreid die de makelaar overbodig wil maken door het huizenaanbod via Twitter te laten lopen.

Dit zal het komende jaar vast steeds meer gaat gebeuren. En niet alleen met Twitter. De waarde van Twitter zit natuurlijk in de aanwezige communities. Die wil je gebruiken. Door je dienst zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de kerndienst maak je iets relevants. Zal ook met Facebook kunnen gebeuren (zoals bijvoorbeeld de commenttool), of met Flickr. Wanneer komt de eerste politiedienst die de foto’s op Flickr plaatst van de plaats delict om zo de community in te schakelen bij het oplossen.

De kunst is natuurlijk de kernfunctie van tools als Twitter niet te overschaduwen door de diensten. Een mogelijkheid is een onderscheid te maken tussen de community functie en de diensten erbovenop. Voor Twitter zou de vorming van groepen een eerste stap kunnen zijn. Het komende jaar zal uitwijzen of de communities meer en meer zullen worden uitgenut.