Twitter als engine

Veel voorbeelden van diensten en tools zijn er die gebruik maken van de Twitter api om zo een goede eigen Twitter client te bouwen, of die wat extra functionaliteit toevoegen aan Twitter zoals het search van Summize (inmiddels onderdeel van Twitter) of de statistieken van Twitstat. Om er maar een paar te noemen.

Maar verder gaat het als je Twitter gebruikt als middel om een nieuwe dienst in te vullen. Zoals Tweebay, een dienst waarmee je spulletjes verkoopt, maar dan via twitter. En toevallig vandaag een nieuwe dienst verspreid die de makelaar overbodig wil maken door het huizenaanbod via Twitter te laten lopen.

Dit zal het komende jaar vast steeds meer gaat gebeuren. En niet alleen met Twitter. De waarde van Twitter zit natuurlijk in de aanwezige communities. Die wil je gebruiken. Door je dienst zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de kerndienst maak je iets relevants. Zal ook met Facebook kunnen gebeuren (zoals bijvoorbeeld de commenttool), of met Flickr. Wanneer komt de eerste politiedienst die de foto’s op Flickr plaatst van de plaats delict om zo de community in te schakelen bij het oplossen.

De kunst is natuurlijk de kernfunctie van tools als Twitter niet te overschaduwen door de diensten. Een mogelijkheid is een onderscheid te maken tussen de community functie en de diensten erbovenop. Voor Twitter zou de vorming van groepen een eerste stap kunnen zijn. Het komende jaar zal uitwijzen of de communities meer en meer zullen worden uitgenut.

Published by

iskandr

I work as strategy director @info.nl, one of the oldest internet agencies in the Netherlands. Based in the heart of Amsterdam, specialized in the creation and realization of online services. Inspired on our models Virtual Warmth and Exploding Website and Realtime Company. I'm educated as Industrial Design Engineer I work since 1994 in digital media as interaction designer, concept developer and strategist. Enthusiastic of the added value of interactiveness and the social power of connected media I advice our client how to transform their products and services into online platforms. My passion lies in how human behavior works and is related to the use of products and services and the interactions with others. Looking for longtime developments and creating these to robust concepts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s