Knooppuntmerk als nieuw verdienmodel

Met de consumer-generated media ontstaan nieuwe modellen van waarde. Gratis informatie wordt gemeengoed, dat merken de aanbieders van informatie volgens het aloude abonneemodel. De abonneeaantallen van betaalde kranten lopen terug ten opzichte van de gratis kranten. Pogingen om geld te vragen voor online content lopen op niks uit.

De consumer-generated media zullen alleen nog maar groeien. Het belang van nieuwe ‘knooppuntmerken’ zal hierin toe gaan nemen. Knooppunten van webloggers die bepalen wat interessant is en wat niet. Waar vertrouwen aan wordt gegeven. Je ziet al dat kranten hun journalisten een weblog laten bijhouden. De principes van filtering zullen ook in de cgm toegepast worden.

Het interessante is daarbij dat de waarde van de content niet alleen meer wordt bepaald door die ene boodschapper die jij vertrouwt, maar dat juist de combinatie van boodschappers de waarde gaat bepalen. Het zoekmechanisme van Google heeft bewezen dat je waardevolle ratings krijgt door te kijken naar de beoordeling van de groep. Als een site vaak door andere sites wordt aangehaald moet de waarde wel hoger zijn. Dit principe zal ook de waarde van content gaan bepalen.

De aloude uitgevers van informatie zullen een gidsfunctie hierin moeten gaan claimen en die bewijzen door veel verwijzingen aan zich te koppelen. Dit kan door de eigen content met waarde gratis aan te bieden en een knooppuntmerk te worden. Hierdoor ontstaat waarde voor de adverteerder (sponsor) en kan de abonneederving worden opgevangen.

Published by

iskandr

I work as strategy director @info.nl, one of the oldest internet agencies in the Netherlands. Based in the heart of Amsterdam, specialized in the creation and realization of online services. Inspired on our models Virtual Warmth and Exploding Website and Realtime Company. I'm educated as Industrial Design Engineer I work since 1994 in digital media as interaction designer, concept developer and strategist. Enthusiastic of the added value of interactiveness and the social power of connected media I advice our client how to transform their products and services into online platforms. My passion lies in how human behavior works and is related to the use of products and services and the interactions with others. Looking for longtime developments and creating these to robust concepts.

One thought on “Knooppuntmerk als nieuw verdienmodel”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s