Leven in een exploding world

Op woensdag was de creme de la creme van de sociale netwerk sites in discussie op Picnic. Helaas heb ik het niet live gezien, maar een videoregistratie voldoet ook. Jyri Engestrom van Jaiku hield een korte intro waarin zijn belangrijkste observatie was dat in het tijdperk van sociale netwerk een nieuw algoritme van relevantie zou moeten worden gevonden. Waar in het search tijdperk pagerank de kern is, is in het nieuwe tijdperk iets nodig als facerank. Althans dat is zijn werktitel. Het deed mij denken aan een eerdere post over sociale identiteit in relatie tot de nieuwe microcommunities die we vormen om de wereld om ons heen te filteren en te verrijken.

Belangrijke volgende stap die Jyri ziet is het werkelijk laten samenkomen van de verschillende netwerken doordat je bijvoorbeeld je vriendenlijsten kunt delen. Een trend die ik zou willen koppelen aan ‘de exploding website’. Het internet en de websites exploderen in vele kleine brokjes functionaliteit die je overal kunt inzetten. Nu kun je natuurlijk al je Facebook vullen met je Flickr-fotos of Dopplr-trips, maar wat je natuurlijk nog mist is het gebruik van je friends over verschillende netwerken.

Dat is natuurlijk ook iets wat aansluit bij waar Dick Hardt al een tijdje over praat. Je wil je eigen identiteit kunnen behouden en meenemen op het internet. Interportabiliteit van je vrienden is daar een logisch variant van. Daarbij zal het niet zo zijn dat je netwerk van vrienden altijd overal gedeeld wordt. Je zult best verschillende sociale netwerken houden. Ik zie bij mezelf dat het werk netwerk en prive nog behoorlijk gescheiden zijn.

Je ziet duidelijk dat de verschillende sociale netwerken die in de discussie aanwezig waren een exploding strategie nastreven. Matt Biddulph van Doppler geeft aan dat de varianten van de site in andere netwerken als Facebook een essentiële rol zullen spelen. Felix Petersen van Plazes geeft aan dat je straks je plaatsbepaling als data in andere applicaties kunt gebruiken. En naast Jyri Engestrom van Jaiku geeft ook Raymond Spanjar van Hyves aan dat het interportabiliteit van contacten het streven is.

Een andere presentatie op Picnic biedt echter nog andere interessante gedachten voor het leven in een exploding wereld. Stefana Broadbent van Swisscom liet zien dat de multitaskende mens een mechanisme heeft ontwikkeld om alle mediaprikkels te kunnen volgen. Alle nieuwe media worden toegevoegd aan de bestaande door alle media op de achtergrond te plaatsen. We besteden minder aandacht en gaan er minder bewust mee om. We creëren daarbij ‘media routines’, vaste patronen in vaste combinaties van het gebruik van media.

Stefana stelt dat dit in tegenstelling is tot de weg waarin de mediaanbieders slaan door de gebruiker steeds meer regisseur te maken, steeds meer te vragen zelf actief met de media om te gaan. De vraag is dus hoe actief wij zullen omgaan met de exploding media. Zullen we zelf onze netvibe-portal gaan samenstellen, of vinden we het juist fijn dat de selecties voor ons worden gemaakt?

Published by

iskandr

I am a design director at Structural. I curate and organize ThingsCon Netherlands and I am chairman of the Cities of Things Foundation. Before I was innovation and strategy director at tech and innovation agency INFO, visiting researcher and lab director at the Delft University of Technology coordinating Cities of Things Delft Design Lab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s