2009 het jaar van de waarde

Zoals dat hoort aan het eind van het jaar is het tijd voor een blik vooruit. De twitterscene heeft al een lijstje met voorspellingen gemaakt, hier mijn gedachten.

In 2009 zal de financiële crisis een sterker dieptepunt krijgen dan wellicht verwacht, maar ook zich sneller herstellen onder invloed van een positieve drive in de US met Obama (of is de wens de vader van de gedachte). Onder invloed van de crisis zullen substantiële veranderingen plaatsvinden, en zal flink worden gesneden. De overheid zou zomaar ook een new deal programma kunnen starten rond de digitale infrastructuur en online (overheids)diensten, maar door de trage besluitvorming is dat pas in 2010 daadwerkelijk geïmplementeerd.

Ondertussen is het thema van 2009 de verschuiving van groei en nieuw naar consolidatie, optimalisatie en werkelijke waarde. Anderen hebben het al gezegd, deze vat het bijvoorbeeld mooi samen: “2009: The Flight from Growth to Value”

Een paar gedachten voor 2009 puntsgewijs.

Continue reading 2009 het jaar van de waarde

Hyves maakt Jaiku succesvol

Op de Mobile Monday van afgelopen 1 september presenteerde Yme Bosma de toekomstvisie van Hyves. En die ging natuurlijk ook over mobiel. Hij gaat er vanuit dat er in de komende vijf jaar een volledige kanteling van gebruik zal zijn van PC naar mobiel. Logisch als de kern van je bestaan gaat over communicatie.

Ze hebben een nieuwe mobiele applicatie ontwikkeld die binnen enkele maanden uit de alphafase moet zijn. Als je hoort wat de features zijn dan kun je alleen maar concluderen dat ze heel goed hebben gekeken naar de oorspronkelijke versie van Jaiku. Niet de website en Twitter adept die het nu is, maar de mobiele applicatie die een merge was met het contactboek.

De kern van de nieuwe Hyves applicatie lijkt te worden gebouwd rond de contactenlijst in Hyves, ze willen een communicatiehub worden, en hopen natuurlijk een applicatie te bouwen die de mobiele gebruiker als startpunt gaat gebruiken. En net als bij Jaiku is het idee dat deze contacten worden verrijkt met allerlei locatiegerelateerde diensten.

Interessante toevoeging is de bluetooth scan van je omgeving die toevoegen. Ik neem aan dat ze die op basis van Roomware bouwen en dat beloofd dan een mooie functie te worden. Waar Nokia vergeefs in 2005 een dergelijke functie introduceerde een aantal jaar geleden, denk ik dat Hyves wel een grote kans heeft dit succesvol te introduceren.

Want dat is natuurlijk de interessante vraag: waarom zal Hyves het wel lukken waar Jaiku en Nokia faalde. Dat is de voorsprong van de gebruikersgroep. De Jaiku toepassing was magisch, maar met maar een of twee andere gebruikers in je vriendengroep schiet de dienst niet op. De gigantische installed base van Hyves zal daarmee deze diensten wel relevant kunnen maken.

En daarmee zal de eigenlijke strategie van Hyves nog kansrijker kunnen worden. Uiteindelijk zal het businessmodel van Hyves draaien om het vullen van de relevante profielen van de gebruikers. Voor leveranciers van gratis functionaliteit is het bedenken van toepassingen die de profielen van gebruikers verrijken de essentie van het bestaan. De mobiele applicatie is daarin uiteraard van onschatbare waarde.

De vraag daarbij is of ze het ook gaat lukken om het profiel door de gebruikers ook als indentiteitshub te gaan gebruiken in andere online toepassingen. Dat vraagt nog een volgende stap: compatabiliteit en openheid van de profielen voor de gebruiker.