2011; first steps to a playful virtual monetary system

Well it is that time of year again. Predictions to do. Because it is a tradition and it is fun to do some analytic thinking, just like the last years.

Looking back to the predictions of 2010 I think the developments were slow in some ways. The exploding web as we coined it in 2008 is now fully adopted in the Splinterweb. And functional use of social systems as I expected for 2010 is now widely predicted for 2011. But a lot interesting stuff happened nevertheless. Continue reading 2011; first steps to a playful virtual monetary system

2010 the year with new focus and service attitude

It is a tradition on my blog to give some predictions on the coming year. See these for 2009 and 2008 (both in Dutch). I will not look back in detail to see if the predictions came true, in the end it is more a residu of my thinking of that moment, than a serious hitting for the trends to come true. Broader trends are more interesting than one hot wonders, in my opinion, and I’m glad that the predictions of the last two year has started and/or are still developing. As I said last year: the short term developments are always slower, but looking back in a couple of years we will be surprised by the changes.

This said, I will share some thoughts for the coming year; I think this will be a year as a start of a new focus and service attitude.
Continue reading 2010 the year with new focus and service attitude

2009 het jaar van de waarde

Zoals dat hoort aan het eind van het jaar is het tijd voor een blik vooruit. De twitterscene heeft al een lijstje met voorspellingen gemaakt, hier mijn gedachten.

In 2009 zal de financiële crisis een sterker dieptepunt krijgen dan wellicht verwacht, maar ook zich sneller herstellen onder invloed van een positieve drive in de US met Obama (of is de wens de vader van de gedachte). Onder invloed van de crisis zullen substantiële veranderingen plaatsvinden, en zal flink worden gesneden. De overheid zou zomaar ook een new deal programma kunnen starten rond de digitale infrastructuur en online (overheids)diensten, maar door de trage besluitvorming is dat pas in 2010 daadwerkelijk geïmplementeerd.

Ondertussen is het thema van 2009 de verschuiving van groei en nieuw naar consolidatie, optimalisatie en werkelijke waarde. Anderen hebben het al gezegd, deze vat het bijvoorbeeld mooi samen: “2009: The Flight from Growth to Value”

Een paar gedachten voor 2009 puntsgewijs.

Continue reading 2009 het jaar van de waarde

2008 het jaar dat Google semantisch en mobiel wordt

Was 2007 het jaar van social media met Twitter en Facebook, en van Apple met de iPhone, 2008 zou wel eens in het teken kunnen staan van het semantische web. Met Google als belangrijkste drijvende kracht. Maar ook Apple en Microsoft laten zich niet onbetuigd. Met mobile en multitouch als de buzz woorden, als onmisbaar onderdeel van het semantisch web.Over het semantische web wordt al een tijd gesproken, en in 2007 werd er vaak het label web 3.0 op geplakt. Maar praktische invulling is tot nu toe niet echt gegeven. In het komend jaar kan dan veranderen als de voortekenen ons niet bedriegen. En mobiel internet zou daar een drijvende kracht zijn.

In de eerste helft van 2008 komt Apple naar verwachting met twee belangrijke nieuwe devices. De eerste een opgeblazen iP Touch, een subnotebook met multitouch en flashgeheugen. En als tweede de 3G iPhone. Hoewel op zichzelf interessante producten verwacht ik dat alleen maar een nieuwe device komt. Een nieuwe visie op het gebruik van mobiel internet zal eronder liggen. Twee peilers zijn belangrijk:

  • Apple laat als eerste location based services werken. De nieuwe iPhone blijkt wordt meer en meer een mobiel afstandsbediening van je persoonlijk profiel. De samenwerking met Starbucks was nog maar een vingeroefening, de iPhone kan in een partnership met een grote Amerikaanse bank een betaalmiddel worden. Een patent dat in december is aangevraagd is daarvan een voorbode. Overigens zullen deze diensten vast pas in 2009 Europa bereiken.
  • Als tweede zal de innige samenwerking met Google meer vorm krijgen in webbased office. Een subnotebook met flashgeheugen vraagt om webbased werken. Zou Google Docs geïntegreerd worden in iWork? Google zal in ieder geval snel met een editable versie van Docs komen.

Het is de vraag of Google’s Android zich gaat verhouden tot de iPhone. Google wordt met de uitrol van Android immers een centrale speler in het mobiel internet. Met de mobiele versie van Docs wordt het een zakelijke speler van formaat.

Google zal ook best eens de eerste serieuze stappen richting het semantisch web gaan zetten. De experimenten met recommendation in de Reader en en Knol laten zien dat ze meer richting geprofileerd zoeken willen gaan. Samen met de locatie-informatie die uit Android wordt verkregen ontstaat een rijk profiel.

Een nieuwe versie van Google omgeving maakt op basis van de profielen steeds slimmere suggesties, en wellicht gaat Google de anonimiseerde profielen in een nieuw commercieel pakket gieten waarmee sites op maat kunnen worden gemaakt van de bezoekers, inclusief de locatie. Dat is de andere kant van OpenSocial. In navolging van Weave zou daarbij de Googlebar in de browser opgerekt kunnen worden tot de centrale plek voor de community en het eigen profiel.

Ondertussen moet Microsoft dit komend jaar ook wel een serieuze poging gaan doen om stappen te maken. Wellicht met een upgrade van Windows Mobile met de kennis die is opgedaan met multitouch. En een open variant van de Office suite.
Ze zullen de Vista-gadgets portable kunnen maken over de verschillende devices en het gebruik van Facebook als profielverschaffer.

Ook op ander gebied gaat zeker nog veel gebeuren in 2008. De verschuiving van couch tv naar personal tv lijkt bijvoorbeeld voor het eerst serieus gaande. Apple zet daar op in met de verhuur van video voor gebruik op de iPod (en om Apple TV nog een kans te geven). En de vraag is door wie Joost zal worden overgenomen, en of het nog serieus gebruikt gaat worden?
En gaming wordt nog groter als medium. Zal Microsoft ook een portable variant krijgen? Wordt de aanschaf van spellen online mogelijk? Komen er cross-device spellen? Breekt het medium door als non-spot medium?

Powered by ScribeFire.