Aurora mergt browser met device

Deze dagen is Adaptive Path in het nieuws met een nieuw concept dat voor Mozilla Labs is gemaakt. In een aantal cheezy video’s met toelichting door Jesse James Garreth wordt het concept toegelicht. Wat ik (onder andere) interessant vind is de manier waarop browser en device samensmelten. Een puur voorbeeld van het ‘internet of things‘.

De studie van Adaptive Path gaat heel erg over een nieuwe vorm van interactie en de gevolgen voor de interface. Het concept gaat uit van een centraal werkblad met daarom context relevante functies en een wolkvorm voor het leggen van relevanties. Ik ben nog niet helemaal overtuigd of het de ideale interface is, maar ik zie het vooral als een over-the-top invulling om het concept helder neer te zetten, waar ik erg voor ben.

Waar het echt interessant wordt is de gedachte dat ze browser hebben laten versmelten met de devices. Of het nou de desktop variant is of de mobiele. Een logische gedachte als je gelooft in ‘the internet of things’ zoals ik. Meer en meer komen producten online, zijn ze connected. In het derde filmpje wordt een voorbeeld gegeven hoe via het mobiele device een speelgoedbeest verrijkt met gegevens uit allerlei bronnen. Het beest heeft een ID dat kan worden gekoppeld aan de gegevens die bekend zijn in ‘the cloud‘.
Elk product krijgt zo dus een content-extensie. Dat kan natuurlijk verder gaan als daar ook nog mensen aan worden gekoppeld. Een product wordt dus meer dan zijn fysieke verschijning door de instant online identiteit.

In het tweede filmpje wordt een ander belangrijk principe getoond. Niet het gebruik van locatiegegevens om waarde toe te voegen, dat is wel vaker bedacht. Maar vanuit interactie heeft Adaptive Path heel erg gekozen om de interactie in de basis overal gelijk te houden, maar in de details aan te passen aan het gebruik: de besturing van de elementen passen zich vloeiend aan de touchomgeving aan. Daarin gaan ze dus verder dan Apple’s iPhone waarin verschillende mentale interactiemodellen naast elkaar blijven bestaan (telefoon, internet, iPod).

Ik kan me erg vinden in de drie achterliggende trends die worden geschetst: augmented reality, data abundance en virtual identity. Waarbij volgens mij niet alleen de mens een virtual identity krijgt, maar ook de producten.

Published by

iskandr

I work as strategy director @info.nl, one of the oldest internet agencies in the Netherlands. Based in the heart of Amsterdam, specialized in the creation and realization of online services. Inspired on our models Virtual Warmth and Exploding Website and Realtime Company. I'm educated as Industrial Design Engineer I work since 1994 in digital media as interaction designer, concept developer and strategist. Enthusiastic of the added value of interactiveness and the social power of connected media I advice our client how to transform their products and services into online platforms. My passion lies in how human behavior works and is related to the use of products and services and the interactions with others. Looking for longtime developments and creating these to robust concepts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s