Cloud agents als tool of engine

Komen er nieuwe intelligent agents? Een hype in de eerste fase van het internet. Kleine programmaatjes die het web afstruinen op zoek naar relevante sites op basis van jouw profiel. Echt tot wasdom zijn ze nooit gekomen.
Maar nu krijgen dan misschien cloud agents? Ik werd getriggerd door een bericht op ReadWriteWeb. Herhaalt de geschiedenis zich of is het nu wel het goede moment?

Het is op zich een logische ontwikkeling. Als de cloud meer en meer wordt gevuld met gegevens en slimmer en slimmer wordt zou het handig kunnen zijn om hulpjes te hebben die de gegevens filteren. De cloud gaat drie soorten data bevatten.

  • software en services; geen programma meer lokaal op je computer draaien, maar vanuit de cloud
  • documenten; opslag van de documenten die je bewerkt al dan niet samen met anderen
  • profieldata; metagegevens over jouw gedrag en het gedrag van organisaties

De cloud agents zijn dan de programma’s die vooral gebruik maken van de laatste categorie en de koppeling maken tussen jouw profiel en de profielen van potentiële peers en organisaties. In de presentatie over de exploding websites gebruik ik het voorbeeld waar (persona) Justien door een wijk fietst waar een potentieel interessante nieuwe woning staat die past bij het zoekprofiel dat ze heeft aangemaakt. De cloud agent koppelt realtime het aanbod en de locatie van Justien en notificeert haar. En legt bovendien contact met haar echtgenoot Tom om samen te overleggen. En direct een afspraak in te plannen bij de aanbiedende makelaar. Etc.

De vraag is nu of de cloud agents op zich zelf zullen staan als tool, of dat het technische entiteiten op de achtergrond zijn. In relatie tot bovenstaand voorbeeld vind ik de visie van Raimo van der Klein op de marktplaatsen van contextdata interessant. In plaats dat een agent aan de slag gaat en de koppelingen direct legt, zet hij er een laag tussen waar je het aanbod van de aanbieder kunt afwegen ten opzichte van je eigen profiel. Een neutrale tussenlaag dus die je de ruimte geeft de waarde van je eigen gegevens in de cloud te gebruiken in een onderhandelingspositie. Ik kan me voorstellen dat de cloud agents het werk doen om de marktplaats te vullen met de relevante gegevens.

De profieldata in de cloud moeten worden gezien als keuzes of votes. Als een organisatie een succesvol businessmodel wil bouwen op de cloud moet daarop worden aangesloten; hoe vertaal je die votes naar relevante producten. Zie ook dit betoog van Tim O’Reilly waarin dat scherp wordt neergezet. 

Ik denk dat de cloud agent een belangrijke engine wordt om de waarde van de cloud tot wasdom te laten komen. Het is echter belangrijk dat er tools worden gebouwd met een duidelijke focus die gebruik maken van die engine. Waarbij er goed moet worden nagedacht wat de essentiële waarde is van de gegevens die de cloud agents bij elkaar sprokkelen voor de waarde van de organisatie bij de klanten.

Published by

iskandr

I am a design director at Structural. I curate and organize ThingsCon Netherlands and I am chairman of the Cities of Things Foundation. Before I was innovation and strategy director at tech and innovation agency INFO, visiting researcher and lab director at the Delft University of Technology coordinating Cities of Things Delft Design Lab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s